Forsker seg til skattelette

Over 2400 små og mellomstore bedrifter har de tre siste månedene søkt om anslagsvis en halv milliard kroner i skattefradrag for forskning og utvikling.