Kommunalt eller privat SFO?

Sola har ikke kommunalt drevet SFO-tilbud, og er i en særstilling blant kommunene i regionen med det. Hva vil egentlig partiene med SFO fremover?