Nye koster i Kulturhuset

20 renholdsarbeidere ved Kulturhuset på Sølvberget må skifte arbeidsplass og taper pensjonsrettigheter som følge av konkurranseutsetting. De tar tapet tungt.