Hyppige val i Ølen

ØLEN: Ingen kommunar har invitert innbyggjarane til valurnene så ofte dei siste åra som Ølen.Samtidig med kommunevalet for fire år sidan blei det halde folkerøysting om kommunen i framtida skulle tilhøyra Hordaland eller Rogaland.