Uavklart i Time

— Jeg har ikke fått den endelige budsjettrammen fra rådmannen ennå, så jeg kan ikke si om det blir kutt i skolebudsjettet neste år. Det opplyser skolesjef Åse Skoland i Time kommune.