Ungdomstrinn kan bli sentralisert

— Vi er tidlig i budsjettprosessen, og har ikke vedtatt kutt. Men signalene er ikke gode, sier skolesjef Kåre Ingvard Helland i Eigersund.