Rensepark skal gi renere Lutsivassdrag

Grunneierne på Vatne satser på lys og planter for å rense grunnvannet før det renner ut i Lutsivassdraget