SiR vasker ventelister

På Sentralsjukehuset i Rogaland blir sommeren og høsten brukt til storvask: Alle sykehusets ventelister skal gjennomgås slik at de blir mest mulig reelle.