82-åring i brytedrama på Gausel

Gjennom sprekken mellom døra og karmen kom et langt vadder, og dørable brutt mot kroppen til Gunnhild Stokke (82). Den eldre damenholdt igjen etter beste evne, men måtte gi tapt mot inntrengeren,som var på flukt fra forfølgere i borettslaget Nedre Storabergetutenfor Forus.