Mattilsynet får ikke lokalkontor i Ryfylke

Mattilsynet får tre lokalkontor i Rogaland — i Haugesund, Sandnesog Egersund. Finnøy-ordfører Jorunn Strand Vestbø er svært skuffetover at det ikke ble en lokal enhet i Ryfylke.