Kommunen mangler planleggere

Sandnes kommunes avdeling for byplan sliter med for lang saksbehandlingstid. Ved seksjon for arealplan er fire stillinger ledige.