- Fylket sviktet oss

Framtiden til Fylkesvaskeriet er svært usikker. De ansatte føler seg sviktet av fylkeskommunen.