- Eldreopprøret ble feil framstilt

Astrid Nøklebye Heiberg talte for en fullpakket Atlantic Hall underEldredagen i går. — Eldre er en ressurs, var hovedbudskapet.