Vil ha bufast lensmann

Lensmannsstillinga i Hjelmeland står ledig etter at Arne Haga gjekk over i jobb som spesialetterforskar, og nå vil kommunen ha eit ord med i laget før det vert tilsett ny.