Skolen uten felles rasisme-tiltak

Skolenes arbeid med å motarbeide rasisme er svært tilfeldig. Arbeidet varierer fra skoler som har konkrete planer for hele skolen eller klassetrinn, til skoler som unnlater å ta opp problemet i frykt for å fremme rasisme.