Storhaug kan få 3000 nye boliger

Inntil 3000 nye boliger kan bli bygd i området Breivig, Lervig ogSpilderhaugvigå på Storhaug.