Lei av naboens rønne

I nærmere to og et halvt år har Rolf Thorvaldsen vært plaget av lekkasjer og mus og rotter i veggene. Problemene hevder han kommer fra naboleiligheten, som har stått tom i årevis.