Tok en million fra barn og unge

Ungdommelig protest sløvet ikke sparekniven til politikerne iKommunalstyret for kultur, idrett og kirke (KIK) tirsdag.