HA-dom opphevet

Gulating lagmannsrett har opphevet Stavanger byretts dom mot etHells Angels-medlem som ble dømt for trusler mot en journalist iRogalands Avis.