Gategudstjeneste

Kirkens Bymisjon i Stavanger vil i en måned nå i sommer tilby gudstjenester på gaten, nærmere bestemt på Arneageren. Hver søndag kveld kan de som ønsker det, stoppe opp for å lytte eller motta nattverd.