Vi spiser stadig mer fisk

Vi spiser over 100.000 tonn fisk i året, men best av alt — stadig flere av oss liker det de spiser.