Regnbueørret på rømmen

Inntil 30.000 regnbueørret har rømt fra oppdrettsanlegget til Aspøy Fisk i Høgsfjord.