Rask løsning på bomsak

Klaus Eriksen sin sak med Q-Free i Trondheim løste seg umiddelbartetter at Aftenbladet tok saken opp.