Eksternt styreflertall skaper uro på HiS

— Ledelsen ved HiS ignorerer den brede enigheten ved Høgskolen om ågå bort fra eksternt flertall i styret, mener Jon Natvig, leder iForskerforbundet ved HiS.