Har ikke råd til bo og aktivitetssenter II

Sandnesbudsjettet: Rådmannen kutter BOAS II fra budsjettet. Han mener kommunen ikke har råd til å betale 18 mill. årlig til drift.