Omstridt teleselskap lokker

Selskapet ACN, All Communication Network, prøver å lokke til segselgere av telefonitjenester i distriktet. Selgerne loves godeinntekter, men må betale inngangsbillett.