Teatergruppe innvier scene

Onsdag kveld tar Spinneren ungdomsteater i bruk den nye scenen og amfiet ved Gjesdal ungdomsskole. 11 ungdommar i alderen 14 til 18 år medverkar i førestillinga «Framtiden er avlyst» av Eva Sevaldson.