Stor nedgang i trafikkuhell

Politiet i Sandnes har registrert gledelige tall når det gjelder trafikkuhell med personskade i Sandnes-trafikken i mars.