Vant mot systemet etter års kamp

I mange år har Stavanger-kvinnen kjempet for å få slettet sønnens feildiagnose. Nå har hun vunnet fram hos Rikstrygdeverket, men sitter igjen med en stor advokatregning.