Vant selvbyggertomt på Krosshaug Loen

Bjørn Inge Haaland og Kristel Iversen fra Hundvåg er glade for å fåselvbyggertomt. Gleden er nok mer blandet hos pappa Haaland, som måbelage seg på måneder i kjeledress.