Skoleelever pynter presten

I Grødem kirke kan du stemme på din favorittmessehagel. 16 elever fra Randaberg videregående skole har laget hvert sitt forslag til ny kappe for presten.