Dyster framtid for havnen

Sandnes havn har ingen framtid. Det er ikke snakk om å avvikle havnen; den vil avvikle seg selv.