Krovik blir flyplassjef

Øyvind Krovik som i oljealderens barndom i Norge var sentral i oppbyggingen av Ekofiosk-komiteen, OFS og fagbevegelse etter norsk mønster i Nordsjøen, er tilsatt som ny daglig leder av Haugesund lufthavn, Karmøy.