Frihetspris til fribyen Stavanger

Stavanger kommune får årets Ossietzky-pris — for «usedvanlig og vedvarende innsats for ytringsfriheten».