Krypdyr må bøta med livet

Ulovleg slangehald er ikkje uvanleg. Fylkesveterinæren får inn25-30 saker i året, og så godt som alltid endar det med avliving.