Det graves i byen og på havnen...

Det er ikke bare «på Jæren dei potla og græve». De gjør det i Stavanger òg. Dualigt!