Debatt om adresse- endringar

Kjenslene brusar når Hå føreslår nye adresser rundt i kommunen. Høyringsrunden ga ein straum av responsar. Ut frå desse er føreslått tre endringar i forslaget.