Kommunens boligkø mer enn halvert

Køen av vanskeligstilte boligsøkere krympet fra 676 til 260 i løpet av fjoråret. Ventetiden er redusert, men kan fortsatt være på opptil to år.