Slik virker refusjonsreglene

Gruppe A. Får behandlingen dekket 100 prosent:.