- Vil vurdere plasser - ingen på ny

Informasjonsmøtet om lavterskeltilbudet for rusmisbrukere i Hoveveien ble en ubehagelig opplevelse for styret.