Kommunen taper på flatere inntektstopp

Sandnes kommune taper inntekter på at de største skattyterne bidro med mindre penger i 2002 enn i 2001.