Tro på Ryfast-løsning

Rådmennene på hver side av fjorden har hver sin favorittløype for Ryfast, men uenigheten skal ikke blokkere for en løsning.