Vedtak til 3,7 mill.

12 av 35 representanter i Time kommunestyre stemte for å returnere kunstgaven fra Andreas Bøe til arvingene.