Utlover dusør etter innbrudd og biltyveri

Stjal lastebil med sykehustøy på Forus, dumpet klærne på Bryne, og stjal trolig møbler derfra.