Etterforsker ferjeulykken

Ulykkesavsnittet ved Stavanger politikammer har besluttet å opprette etterforskning omkring mulige årsaker til Tauferja «Stavanger» sitt uhell i går.