Samfunnstjeneste for hærverk og tyveri

To 16-åringer er dømt til samfunnstjeneste for hærverk, tyveri, veskenapping, biltyveri, ulovlig bilkjøring og narkotikamisbruk.