Fylkeslegen vikar austpå

Fylkeslege Geir Sverre Braut overtok på dagen stillinga som fylkeslege i Telemark mot slutten av sist veke. Braut skal vikariera i stillinga fram til 1. april. Berit Fevang er i mellomtida konstituert som fylkeslege i Rogaland.