Avløserlagene stadig under press

Avløserlagene sliter med mangel på avløsere, og får stadig mindre tilskudd til administrasjon.