Gjenger plager Tasta

En hard kjerne på fire til seks ungdommer rundt 15 år gjør livetsurt for folk på Tasta. I tillegg finnes en eldre gruppe ungdommerpå rundt 18 år.