Forskjellsbehandling i strandsonen

Onsdag behandlet politikerne i Sandnes to ulovlige nabobrygger på Usken. Den ene må rives. Den andre får ligge. Hvorfor?